MISTYCZNY LWÓW

 

Autor zabiera nas w podróż do Lwowa. Na blisko stu fotografiach przedstawia jego niepowtarzalne piękno, a w krótkich opisach prezentuje bogate i pasjonujące dzieje. Kilkanaście świątyń, kościołów i cerkwi, najlepiej zaświadcza o duchowości mieszkańców Lwowa. – Lwów to prawdziwa Arka Noego – pisze autor. – Przez wieki mieszkali tu Polacy, Rusini, Niemcy, Ormianie, Włosi, Wołosi, Grecy, Węgrzy, Tatarzy, Żydzi, Karaimi. Wszyscy oni tworzyli to miasto. Każdy wnosił coś nowego. Każda kultura je wzbogacała.

Album fotograficzny
Tekst i zdjęcia: Jędrzej Majka
Kraków 2017, s. 80