KRESY. ŚLADAMI NASZYCH PRZODKÓW

Książka przedstawia Kresy południowo-wschodnie. Zawiera ponad 300 fotografii. Wśród nich nigdzie niepublikowane zdjęcia starego Lwowa. Opowiada o historii Lwowa, o kresowych miasteczkach i twierdzach oraz prezentuje słynne miejsca kultu religijnego różnych wyznań. Warto również zwrócić uwagę na zdjęcia z historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Lwowa.

Jędrzej Majka
Kraków 2002, s. 248